Sídlo spoločnosti CMR


C.M.R. Slovakia, s.r.o.IČO: 31 721 079
Bardejovská 13IČ DPH: SK2020524000
080 06 Prešov - ĽuboticeUniCredit Bank Slovakia a.s.
SK61 1111 000 000 66207 53027
Tel: 051/748 05 31
Fax: 051/748 05 35
e-mail: cmr@cmr.sk
Ľubomíra Karabinová
sekretariát
e-mail: sekretariat@cmr.sk

Nový areál CMR


Strojnícka 13 B
080 06 Prešov
Vrátnica: 0917 388 998

Alena Borzova
sklad
mob: 0908 546 383
e-mail: borzova@cmr.sk

Riaditeľ spoločnosti

Výrobno technický riaditeľ

Ing. Bohdan KušvaraIng. Milan Dreveňák
tel: 051/748 05 33tel: 051/748 05 34
e-mail: kusvara@cmr.sk e-mail: drevenak@cmr.sk

Manažér Kvality a MTZ

Ing. Michal Kušvara
mob: 0905 146 305
e-mail: kusvara@gmail.com

Technický úsek

Ing. Gabriel BuryIngrid Fecková Ing. Matej Dreveňák
tel: 051 / 748 05 38tel: 051/ 748 05 38tel: 051/ 748 05 31
mob: 0918 588 008mob: 0918 588 008mob: 0905 984 858
e-mail: bury@cmr.sk e-mail: feckova@cmr.sk e-mail: matejdrevenak@gmail.com

Ekonomický úsek

Zuzana SemančováMária Birošová
tel: 051 / 748 05 36tel: 051 / 748 05 39
mob: 0905 584 033mob: 0917 388 984
e-mail: semancova@cmr.sk e-mail: birosova@cmr.sk

Výrobný úsek

Ing. Milan Dreveňák ml.
vedúci asfalt. čaty
mob: 0907 385 343
e-mail: drevenak.milan@gmail.com

Stavbyvedúci CMR

Marián KukulaJuraj ČekanŠtefan MitrišinOndrej GallIng. Dominik Lichvár
mob: 0905 497 183mob: 0905 497 185mob: 0905 984 857mob: 0905 584 196mob: 0914 320 332

Doprava

Ing. Stanislav KužilaJozef JackoBc. Jozef Havrila
mob: 0915 737 071 mob: 0907 128 685mob: 0918 504 151
e-mail: kuzila@cmr.sk e-mail: doprava@cmr.sk e-mail:havrila@cmr.sk